Pogoji nakupa

Splošni pogoji
Politika zasebnosti
Splošni pogoji
1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Spletna trgovina z italijansko hrano, https://negoziodigiuditta.hu/si (v nadaljevanju "Spletna trgovina"), upravlja Németh Judit e.v. (sedež: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc ulica 151, matična številka: 58396007; davčna številka: 46355663-1-33; v nadaljevanju "Ponudnik storitev" ali "Upravljavec").

1.2. Kontaktni podatki za storitev za stranke Ponudnika storitev:

Naslov: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc ulica 151 (možnost osebnega prevzema ni na voljo) E-pošta: info@negoziodigiuditta.hu

1.3. Z nakupom v Spletni trgovini pride do pogodbe med Ponudnikom in uporabnikom storitev Spletne trgovine (v nadaljevanju "kupčevalec" ali "kupec") v skladu s določili teh Splošnih pogojev (v nadaljevanju "SP").

1.4. Uporabniki, kot uporabniki Spletne trgovine, morajo sprejeti pogoje teh SP. Če uporabnik ne sprejme katerega koli določila teh SP, ne more uporabljati spletne strani, se ne more registrirati v Spletni trgovini, ne more oddati naročila ali opraviti nakupa. Z zagotavljanjem svojih podatkov na spletnem mestu Spletne trgovine uporabnik soglaša, da bo Ponudnik obdeloval njegove osebne podatke v skladu z zakonskimi zahtevami in veljavnim Pravilnikom o varstvu podatkov in ravnanju s podatki.

1.5. Ponudnik si pridržuje pravico, da prosto spreminja določbe teh SP, obseg ponujenih izdelkov, cene, roke itd. brez predhodnega obvestila. Spremembe začnejo veljati od trenutka njihove objave na spletnem mestu Spletne trgovine. Uporabniki, ki se ne strinjajo s spremembami pravil, nimajo pravice do nadaljnjih nakupov. Spremembe ne vplivajo na že sklenjene pogodbe (vključno s potrjenimi naročili).

2. Uporaba storitve

2.1. Naročanje je mogoče samo elektronsko, preko spleta, preko https://negoziodigiuditta.hu/si/ v spletni trgovini.

2.2. Pred oddajo naročila je kupec dolžan registrirati se na spletni strani trgovine. Pred oddajo naročila ima kupec možnost spremeniti podatke, ki jih je navedel med registracijo. Da se registrira in tako zaključi naročilo, mora kupec zagotoviti vsaj naslednje informacije:

- Ime kupca,
- Točen naslov za obračun,
- Točen naslov za dostavo,
- Elektronski naslov kupca,
- Ime in telefonska številka prejemnika paketa,
- Točen naziv in bruto vrednost izdelka(-ov), ki se naroča(-jo).

2.3. Informacije o naročilih se pošiljajo strankam s strani ponudnika storitev elektronsko preko e-pošte ali objavljajo na njegovi spletni strani v okviru splošnih pogojev poslovanja.

2.4. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da izpolni naročila samo in izključno s sklenitvijo posamezne pisne pogodbe v določenih pogojih (določeni izdelki, visoka vrednost naročila, nenavadno velika količina, itd.), v takem primeru bo kupec obveščen, da bo izpolnitev naročila možna šele po oddaji osebnega naročila ali sklenitvi pisne pogodbe, v skladu s pogoji pogodbe. V takih primerih se na spletni trgovini ne more skleniti nobena pogodba.

2.5. Ponudnik storitev lahko sprejme in izpolni naročila le, če kupec izpolni vsa polja na strani za registracijo in nakup. Ponudnik storitev in spletna trgovina nista odgovorna za škodo, ki izhaja iz opustitev, netočnosti ali tehničnih težav, ki se lahko pojavijo med postopkom. V primeru nepravilnega, nepopolnega ali nezadostnega navedbe naslova ali drugih podatkov so dodatni stroški dostave ali drugi dodatni stroški in izhajajoča škoda v odgovornosti kupca.

2.6. V primeru nakupa iz spletne trgovine – z izjemo navedenega v točki 2.8 – se sklene pogodba o prodaji med kupcem in ponudnikom storitev. Ta pravna razmerja urejajo določbe naročila in potrdila ter splošni pogoji. Z oddajo naročila kupec sprejme pogoje splošnih pogojev in prodajne pogodbe ter izrecno priznava, da izjava o pogodbi, pošiljanje naročila, pomeni obveznost plačila. Pogodba se pošlje šele po izrecni izjavi ponudnika storitev, ki sprejme naročilo; samodejno generirano e-poštno sporočilo, poslano s strani ponudnika storitev ob oddaji naročila, ne pomeni potrditve, temveč samo potrjuje uspešno registracijo in posredovanje naročila ponudniku storitev. Če ponudnik storitev ne izrazi izrecne izjave o sprejemu, med strankami ni sklenjene nobene pogodbe. Če kupec v 48 urah ne prejme potrditvenega e-poštnega sporočila o prejemu naročila, stranki nista vezani na ponudbo, kupec ni dolžan kupiti naročenega izdelka ali uporabljati storitve, ponudnik storitev pa ni dolžan izpolniti. Stranki priznavata, da je pogodba sklenjena v skladu z zgoraj navedenim - za katero veljajo določbe teh splošnih pogojev - v madžarščini in ne predstavlja pisne pogodbe; ponudnik storitev ne beleži pogodb, in kasnejše ni dostopen. Za zadeve, ki niso urejene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji, se uporablja madžarsko pravo.

V primeru, da kupec velja za potrošnika, mora ponudnik storitev najpozneje ob dostavi izdelkov poslati potrdilo o pogodbi v skladu z zakonskimi določbami, ki ga lahko izpolni z elektronsko pošto kupcu ali ga navede na računu, poslanem z izdelki. Kupca se šteje za fizično osebo, ki zunaj svoje dejavnosti, samostojnega poklica ali poslovne dejavnosti nastopa kot potrošnik.

2.7. Postopek nakupa:

- Kupec izbrane izdelke postavi v virtualno košarico s pritiskom na gumb "Dodaj v košarico". Nato s klikom na gumb "Košarica" kupec lahko preveri in spremeni vsebino košarice.
- Nato, s klikom na gumb "Blagajna", kupec po vnosu podatkov za obračun in dostavo izbere način prejema in plačila blaga (tukaj se prikažejo stroški pošiljanja), in po prehodu na nadzorno stran kupec pošlje naročilo. Elektronski naslov je obvezen, saj ponudnik storitev pošlje elektronsko pismo kupcu, ki potrjuje oddajo naročila.
- Med postopkom je

mogoče popraviti vnose napak, ki jih je kupec naredil med naročilom, preden ga pošlje. Podatke in geslo za prijavo, ki ju je kupec navedel med registracijo, lahko kadar koli spremenite po prijavi. V primeru zaznane napake po pošiljanju naročila je treba o tem takoj obvestiti e-poštni naslov službe za pomoč strankam.

2.8. Naročila, ki jih odda kupec, ki velja za potrošnika, prek spletne trgovine ali po elektronski pošti, so predmet podrobnejših pravil o pogodbah med potrošniki in podjetji, navedenih v uredbi vlade 45/2014 (II.26.) (v nadaljevanju "Uredba").

2.9. Preden kupec opravi nakup, je priporočljivo, da se uskladi s ponudnikom storitev po telefonu, da preveri, ali je želeni izdelek na zalogi, kljub temu da ponudnik storitev informacije o zalogi večkrat dnevno posodablja. Če naročenega izdelka ni na voljo, ponudnik storitev takoj obvesti kupca in vrne morebitno predplačilo najkasneje v 30 dneh. Kupec sprejema, da v takih primerih ponudnik storitev ni dolžan plačati odškodnine za škodo, povračilo ali kakršno koli drugo nadomestilo onkraj vračila kupnine.

2.10. Cene, navedene na spletni trgovini, so bruto cene z 0% DDV. Bruto cene vključujejo znesek davka na dodano vrednost v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. Za izdelke, kjer je cena 0 HUF, ti trenutno niso na voljo. Naročanje takšnih izdelkov ni veljavno; cena 0 HUF ne predstavlja brezplačne ponudbe. Pravico do spremembe cen izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini, si ponudnik storitev pridržuje.

2.11. Ponudnik storitev se trudi, da bi zagotovil, da so prikazani podatki na njegovih straneh (cene izdelkov, razpoložljivost, opisi itd.) čim bolj natančni. Čeprav se ponudnik storitev trudi, če se na vmesniku spletne trgovine pojavi napačna cena, zlasti zaradi očitno napačne, bistveno drugačne cene od dobro znane, splošno sprejete ali ocenjene cene izdelka ali zaradi sistemske napake, ki prikazuje napačno ceno (npr. "1" EUR), ponudnik storitev ni dolžan dostaviti izdelka po napačni ceni, ampak lahko ponudi dostavo po pravilni ceni, kupec pa, če to ve, lahko odstopi od namere nakupa. Zaradi hitrih sprememb zalog se lahko zgodi, da so nekateri izdelki označeni kot "na zalogi", kljub temu da jih v resnici ni. Ne spletna trgovina ne ponudnik storitev ne prevzemata odgovornosti za takšne primere; ponudnik storitev kupca obvesti po prepoznavanju takšnega položaja.

2.12. Ponudnik storitev objavlja opise in tehnične specifikacije izdelkov v spletni trgovini na podlagi podatkov, ki jih zagotavljajo proizvajalci. Ponudnik storitev ni odgovoren, če so lastnosti ali značilnosti izdelkov napačno podane s strani proizvajalcev.

2.13. V meniju "Kontakt" je ponudnik storitev vesel, da zagotovi dodatne informacije o storitvah, ki jih ponuja, prodajanih izdelkih in uporabi spletne trgovine.

2.14. Kupec je v celoti odgovoren za vsako naročilo in drugo transakcijo, kjer se uporablja njegovo geslo. Zato poskrbite za zaupnost svojega gesla. Ponudnik storitev ni odgovoren za škodo, ki izhaja iz neizpolnitve naročila, zamud, prekinitev storitve in/ali izgube morebitnih poslovnih ali zasebnih informacij ali drugih finančnih izgub.

2.15. Ponudnik storitev ima pravico do spremembe pogojev svojih storitev kadarkoli do sklenitve pogodbe v zvezi z nakupom. Ponudnik storitev ima pravico do spremembe svojih ponudb kadarkoli.

3. Dobavni in plačilni pogoji

3.1. Ponudnik storitev si prizadeva izpolnjevati dostave čim prej. Dostava izdelkov na zalogi običajno poteka v 3 delovnih dneh od potrditve naročila. Roki dostave, navedeni s strani ponudnika storitev na spletni trgovini, so informativni; ti roki se lahko spremenijo glede na zalogo, pri čemer ponudnik storitev ni odgovoren za spremembe teh kazalnih rokov dostave. V primeru morebitnega podaljšanja običajnega časa dostave se ponudnik storitev trudi obvestiti kupca. Dostava poteka čez dan, med 08:00 in 18:00 med delovniki. Kupcu je treba zagotoviti naslov dostave, kjer je dosegljiv v tem časovnem intervalu.

3.2. Kupnino za izdelke lahko kupec poravna na naslednje načine:

Spletne plačilne kartice se obdelujejo prek sistema Barion. Trgovec ne prejme podatkov o bančni kartici. Ponudnik storitev, Barion Payment Zrt., je institucija pod nadzorom Madžarske nacionalne banke, s številko dovoljenja: H-EN-I-1064/2013.

3.3. Če kupec ne more plačati kupnine dostavljenega izdelka kurirju ali izdelka ni mogoče predati kupcu iz razlogov, ki so pripisani kupcu, je kupec dolžan plačati ponudniku storitev za zagotovitev izdelka (bruto 5.000 HUF strošek pakiranja in administracije) ter povezane stroške dostave. To velja tudi za tista naročila, kjer bi bila dostava morebiti brezplačna. Strošek vračila paketov nosi kupec. V takšnih primerih se paket lahko ponovno pošlje šele po prenosu kupnine izdelka in stroškov dostave ponudniku storitev.

3.4. Kupec ima možnost, da brez povračila stroškov dostave in razpoložljivosti naročilo prekliče, če do preklica pride najpozneje ob potrditvi naročila po elektronski pošti in preverjanju podatkov.

3.5. Odgovornost in tveganje za prenos izdelka na kupca se preneseta istočasno s sprejetjem izdelka.

3.6. Ob dostavi je kupec dolžan preveriti nedotaknjenost in količino paketa ter izdelka ter podpisati potrdilo o prejemu. V primeru pomanjkanja količine ali poškodovanega pakiranja ali izdelka je treba to zabeležiti v zapisniku na kraju samem. Kupec lahko izdelek sprejme le z nedotaknjenim pakiranjem na lastno odgovornost. Brez zabeleženega zapisnika spletna trgovina ne sprejema nobenih pritožb glede količine, razen če je bil narejen video posnetek odpiranja paketa, ki jasno prikazuje, da paket ob začetku snemanja ni bil odprt (zabeležene so vse strani paketa) in posnetek neprekinjeno zajema celotno vsebino paketa.

4. Garancija

4.1. Garancija in Jamstvo

Ponudnik storitev prevzema odgovornost za garancijo in jamstvo izdelkov v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Obveznosti garancije in jamstva veljajo izključno za stranke, ki se kvalificirajo kot potrošniki. Oseba se šteje za potrošnika, če izdelke kupi zunaj svojega poklica, neodvisne dejavnosti ali poslovnih dejavnosti.

Uredbe Civilnega zakonika Zakon V iz leta 2013 (Ptk.), Uredba vlade 151/2003 (IX. 22.) o Obvezni garanciji za nekatere trajne potrošniške izdelke, Uredba vlade 19/2014 (IV. 29.) o postopkih za obravnavo zahtevkov za garancijo in jamstvo za blago, prodano v okviru potrošniških in poslovnih pogodb, ter druge ustrezne madžarske zakone uporabljamo za zadeve, ki niso urejene v teh Splošnih pogojih glede odgovornosti ponudnika storitev za garancijo in jamstvo.

4.2. Jamstvo

Lastnik potrošniškega izdelka lahko uveljavlja jamstvene pravice, če se kvalificira kot potrošnik. Potrošnik lahko svoj zahtevek za jamstvo uveljavi s predložitvijo originalnega jamstvenega certifikata. Potrošnik lahko zahteva popravilo ali zamenjavo pod jamstvom neposredno na servisnem centru, navedenem na jamstvenem certifikatu. Potrošnik lahko zahteva tudi popravilo ali zamenjavo neposredno pri proizvajalcu (proizvajalcu in distributerju izdelka). Če proizvajalec ponuja jamstvo in garancijo, ki sta bolj ugodna kot določa zakon, ponudnik storitev potrošnika obvesti o pogojih in trajanju tega ugodnega jamstva na jamstvenem certifikatu. V primeru bolj ugodnega jamstva in garancije, ki ju nudi proizvajalec, mora potrošnik svoj zahtevek uveljavljati neposredno pri proizvajalcu. Ponudnik storitev je oproščen obveznosti jamstva, če lahko dokaže, da je vzrok napake nastal po izvedbi storitve.

V primeru neustreznega izpolnjevanja za potrošnika je ponudnik storitev dolžan jamčiti za potrošno blago s prodajno ceno nad 10.000 HUF in njegove dodatke ter komponente s prodajno ceno nad 10.000 HUF, v skladu z Uredbo vlade 151/2003 (IX. 22.). Trajanje jamstva je eno leto.

V skladu z Uredbo vlade 151/2003 (IX. 22.) o Obvezni garanciji za nekatere trajne potrošniške izdelke, za potrošniške izdelke, navedene v prilogi k uredbi, če potrošnik uveljavi zahtevo za zamenjavo zaradi napake v potrošniškem blagu v treh delovnih dneh od nakupa (vključno z vzpostavitvijo delovanja), se ponudnik storitev ne more sklicevati na 6:159 (2) a) Civilnega zakonika, ki navaja neproporcionalne dodatne stroške. Namesto tega je ponudnik storitev dolžan zamenjati potrošniško blago, pod pogojem, da napaka preprečuje normalno uporabo.

Če je napaka izdelka posledica napačne namestitve, zlorabe, zunanje intervencije, nepravilnega ravnanja, uporabe neavtoriziranega programskega opreme, nepravilnega shranjevanja, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov, kot so kontaminacija, tekočine, nihanja napetosti, potrošnik ne more uveljavljati zahtevka za jamstvo.

Vsakršno popravilo

, brisanje, spreminjanje ali vnos napačnih informacij na jamstveni certifikat ga naredi neveljavnega, in jamstvena obveznost ponudnika storitev preneha.

Ob uveljavljanju zahtevka za jamstvo ima potrošnik pravico do pravic, navedenih v odstavku 4.3.

4.3. Implicitno Jamstvo

V primeru neustreznega izpolnjevanja s strani ponudnika storitev lahko kupec uveljavlja zahtevek za implicitno jamstvo proti ponudniku storitev. Na podlagi zahtevka za implicitno jamstvo lahko kupec zahteva popravilo ali zamenjavo po svoji presoji, razen če izbrani zahtevek ni mogoč ali bi za ponudnika storitev pomenil nesorazmerne dodatne stroške v primerjavi z drugim zahtevkom. Če popravilo ali zamenjava ni bila zahtevana ali ni bila mogoča, lahko kupec zahteva sorazmerno zmanjšanje odškodnine ali v primeru pomembne napake napako popravi na stroške ponudnika storitev ali jo popravi druga stranka. Nazadnje lahko kupec odstopi od pogodbe. Kupec lahko preklopi od enega prava na implicitno jamstvo na drugo; vendar stroške preklopa krije kupec, razen če je upravičen ali povzročen s strani ponudnika storitev.

Kupec, ki se ne kvalificira kot potrošnik, je dolžan napako sporočiti ponudniku storitev brez odlašanja po njenem odkritju; vendar pa ne more uveljavljati svojih pravic na implicitno jamstvo prek enoletnega zastaralnega roka od izpolnitve pogodbe.

Kupec, ki se kvalificira kot potrošnik, je dolžan napako sporočiti ponudniku storitev brez odlašanja, vendar najpozneje v dveh mesecih od njenega odkritja. Vendar potrošnik ne more uveljavljati pravic na implicitno jamstvo prek dvoletnega zastaralnega roka od izpolnitve pogodbe.

V prvih šestih mesecih od izpolnitve ni potrebno izpolnjevanje drugih pogojev za potrošnika, ki lahko dokazuje, da je ponudnik storitev zagotovil izdelek. Vendar pa po šestih mesecih od izpolnitve potrošnik, ki se kvalificira kot potrošnik, mora dokazati, da je napaka obstajala ob času izpolnitve.

4.4. Produktovno Jamstvo

V primeru napake izdelka lahko potrošnik po lastni presoji uveljavlja bodisi svoje pravice na implicitno jamstvo, kot je opisano v odstavku 4.3, bodisi zahtevek za produktovno jamstvo. Vendar pa pod zahtevkom za produktovno jamstvo potrošnik lahko zahteva le popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka. Izdelek velja za okvarjen, če ne ustreza zahtevam kakovosti, veljavnim ob času predstavitve na trgu, ali nima lastnosti, navedenih v opisu proizvajalca.

Potrošnik lahko uveljavlja svoj zahtevek za produktovno jamstvo v dveh letih od predstavitve izdelka na trgu s strani proizvajalca. Potrošnik lahko uveljavlja svoj zahtevek za produktovno jamstvo samo proti proizvajalcu ali distributerju izdelka. Potrošnik mora dokazati napako ob uveljavljanju zahtevka za produktovno jamstvo.

Proizvajalec (distributor) je oproščen obveznosti produktovnega jamstva le, če lahko dokaže, da:

- Izdelek ni bil izdelan ali uveden na trg v okviru njihovih poslovnih dejavnosti.
- Napaka ni bila zaznavna ob času predstavitve na trgu v skladu s stanjem tehnike.
- Napaka je nastala zaradi uporabe pravnih predpisov ali obveznih uradnih zahtev. Proizvajalec (distributor) zadostuje dokazovanje enega razloga za oprostitev.

4.5. Potrošnik ne more hkrati ali sočasno uveljavljati pravic na implicitno jamstvo in produktovno jamstvo, pravic na implicitno jamstvo in garancijo ali pravic na produktovno jamstvo in garancijo za isto napako. Vendar pa, če potrošnik uspešno uveljavi svoj zahtevek za produktovno jamstvo, lahko nato uveljavlja naknadni zahtevek za implicitno jamstvo proti proizvajalcu za zamenjan izdelek ali popravljeno komponento.

5. Pravica do odstopa od pogodbe in pogoji za njeno uveljavljanje

Določbe v tem poglavju se izključno nanašajo na fizične osebe, ki delujejo izven svojega poklica, zaposlitve ali poslovnih dejavnosti pri nakupu, naročanju, prejemanju, uporabi ali koristitvi blaga, pa tudi prejemnika komercialne komunikacije in ponudb (v nadaljevanju imenovan "Potrošnik").

Potrošnik ima pravico, da se brez navedbe razlogov od pogodbe odloči v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema izdelka, v primeru pogodbe o prodaji izdelka, zadnje zagotovljene storitve v primeru večkratnih storitev s produkti ali dneva prejema izdelka s strani potrošnika ali tretje osebe, ki ni prevoznik in jo je določil potrošnik.

Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa v obdobju med sklenitvijo pogodbe in prejemom izdelka.

5.1. Postopek uveljavljanja pravice do odstopa

V skladu z Uredbo vlade 45/2014 (II. 26.) se lahko kupec brez navedbe razlogov odloči za odstop od nakupa v štirinajstih dneh od prejema (dostave) izdelka. Potrošnik lahko pravico do odstopa uveljavlja s jasno izjavo ali s uporabo obrazca za odstop, ki je priložen Prilogi 2 Uredbe vlade 45/2014 (II. 26.). Če potrošnik želi uveljaviti pravico do odstopa, je dolžan svojo jasno izjavo o odstopu (na primer po pošti, faksu ali elektronski pošti) posredovati ponudniku storitev na kontaktni podatke, navedene v 3. odstavku teh splošnih pogojev. Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa v roku, če svojo izjavo o odstopu pošlje ponudniku storitev pred potekom določenega roka.

Potrošnik je odgovoren za dokazovanje, da je uveljavil pravico do odstopa v skladu z določbami, navedenimi v 10. odstavku.

V obeh primerih ponudnik storitev nemudoma potrdi prejem izjave o odstopu potrošnika po elektronski pošti.

V primeru pisnega odstopa se šteje, da je veljaven, če potrošnik svojo izjavo pošlje v štirinajstih koledarskih dneh (tudi na štirinajsti dan) ponudniku storitev.

Pri obvestilu po pošti se upošteva datum oddaje; pri obvestilu po elektronski pošti ali faksu se čas pošiljanja elektronske pošte ali faksa upošteva pri izračunu roka s strani ponudnika storitev. Potrošnik naj svoje pismo pošlje priporočeno, da verodostojno dokazuje datum odpreme.

V primeru odstopa je potrošnik dolžan vrniti naročeni izdelek na naslov, naveden v 3. odstavku ponudnika storitev, brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v štirinajstih dneh od obvestila o odstopu. Rok se šteje za izpolnjenega, če potrošnik izdelek pošlje (pošlje ali izroči kurirju, ki ga je naročil) pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Stroške vračila izdelka krije potrošnik. Ponudnik storitev ne more sprejeti paketov, poslanih s plačilom po povzetju. Poleg stroškov vračila izdelka potrošnik nima drugih stroškov v zvezi z odstopom.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, bo ponudnik storitev vrnil vse prejete zneske od potrošnika, vključno s stroški dostave (plačanimi za pošiljanje), v štirinajstih dneh od prejema izjave o odstopu potrošnika, razen morebitnih dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi dejstva, da je potrošnik izbral način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja ponudnik storitev. Ponudnik storitev je upravičen zadržati vračilo do prejema izdelka ali dokler potrošnik ni verodostojno dokazal, da je vrnil izdelek, kar nastopi prej.

Pri vračilu ponudnik storitev uporablja enak način plačila, kot ga je potrošnik uporabil v prvotni transakciji, razen če potrošnik izrecno privoli v uporabo drugega načina plačila; potrošniku zaradi načina vračila ne nastanejo dodatni stroški.

Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka zaradi rabe, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja izdelka.

5.2. Potrošnik ne more uveljavljati pravice do odstopa, kot je opisano zgoraj

v primeru pogodbe o storitvah za opravljanje storitev po celotni izvedbi storitve, če je ponudnik storitev začel izvajanje s izrecnim predhodnim soglas

jem potrošnika in potrošnik priznava, da bo izgubil pravico do odstopa po celotni izvedbi storitve;
za izdelek ali storitev, katere cena ali pristojbina ni odvisna od denarnega trga in se lahko med odstopnim obdobjem spreminja v skladu z Uredbo vlade 45/2014 (II. 26.) § 20 (29);
v primeru nestandardnega izdelka, izdelanega na zahtevo potrošnika ali posebej prilagojenega za potrošnika, ali v primeru izdelka, ki je po dostavi neločljivo pomešan z drugim izdelkom;
pri pokvarljivih ali hitro pokvarljivih izdelkih;
pri izdelku, ki je po svoji naravi neločljivo pomešan z drugim izdelkom po dostavi;
pri prodaji izdelka v zaprti embalaži, ki po odprtju zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
pri izdelku, ki je po svoji naravi neločljivo pomešan z drugim izdelkom po dostavi;
pri alkoholnih pijačah, katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu na način, ki ga ponudnik storitev ne more vplivati, in katere cene sta stranki dogovorili ob sklepanju prodajne pogodbe, vendar izvedba šele trideset dni po sklenitvi pogodbe;
pri poslovnih pogodbah, kjer ponudnik storitev na izrecno zahtevo potrošnika obišče potrošnika zaradi nujnih popravil ali vzdrževanja; v tem primeru se pravica do odstopa razteza na storitve ali izdelke, ki so ponujeni onkraj izrecno zahtevanih storitev in nadomestnih delov, uporabljenih za vzdrževanje ali popravilo;
pri prodaji zapečatenega avdio ali video posnetka ter računalniške programske opreme, če potrošnik embalažo odpre po dostavi;
pri časopisih, revijah in obdobjnih publikacijah, z izjemo naročniških pogodb;
pri pogodbah, sklenjenih na javni dražbi;
pri pogodbi o namestitvi, razen če gre za bivanjske namene, prevoz, najem avtomobila, gostinstvo ali prostočasne storitve, če pogodba določa datum ali rok izvajanja;
pri digitalnih vsebinah, ki so dostavljene na nosilcih netangible podatkov, če je ponudnik storitev začel izvajanje s izrecnim, predhodnim soglasjem potrošnika in potrošnik hkrati priznava, da izgubi pravico po Uredbi vlade 45/2014 (II. 26.) § 20 po začetku izvajanja.

6. Omejitev ali izključitev odgovornosti

6.1. Nakup v spletni trgovini predpostavlja, da kupec pozna in sprejema možnosti ter omejitve interneta, zlasti v zvezi s tehničnimi zmogljivostmi in možnimi napakami.

6.2. Ponudnik storitev ne odgovarja na noben način za naslednje točke, ne glede na razlog:

 • Katerakoli okvara v internetnem omrežju, ki preprečuje nemoteno delovanje spletne trgovine in nakupnega procesa.
 • Razprodaja izdelka, prikazanega v spletni trgovini. Katerakoli ponudba ponudnika storitev velja le do razprodaje zalog.
 • Neprihod ali naključna sprememba podatkov, poslanih in/ali prejetih prek interneta.
 • Okvara katere koli naprave za nakup na komunikacijskih poteh.
 • Katerakoli pisma, poslana ali prejeta na nezaželen ali priporočen način - ne glede na to, ali so bila v papirnati ali elektronski obliki -, zlasti izguba ali uničenje podatkov.
 • Nepravilno delovanje programske opreme.
 • Posledice programske napake, izrednega dogodka ali tehnične napake.

6.3. Ponudnik storitev izključuje odgovornost za vse neposredne ali posredne škode, ki nastanejo zaradi povezovanja z internetno trgovino ali njenega pregledovanja.

6.4. Ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo podatkov, obnovitev programske opreme, časovno nedelujočnost, morebitne škode in izgubo dobička, ki bi lahko nastale kupcu pri uporabi izdelka iz katerega koli razloga.

6.5. Kupcu je naloženo redno varnostno kopirati podatke, ki jih uporablja, shrani ali ustvari na izdelkih.

6.6. Kupec nosi popolno in neomejeno odgovornost za morebitno škodo, ki izhaja iz posredovanja ali objave osebnih podatkov druge osebe v spletni trgovini. V takih primerih ponudnik storitev zagotovi vso potrebno pomoč organom pri ugotavljanju identitete osebe, ki je kršila zakon.

7. Obseg in spremembe

7.1. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te Splošne pogoje poslovanja. Uporabnik z uporabo katerekoli storitve po izvedbi takšne spremembe sprejema določbe spremenjenih Splošnih pogojev poslovanja.

8. Razne določbe

8.1. Sistem ponudnika lahko zbira podatke o dejavnostih strank, ki jih ni mogoče povezati z drugimi podatki, ki jih stranke podajo ob registraciji ali z drugimi podatki, ki nastanejo pri uporabi drugih spletnih mest ali storitev, razen če je stranka temu vnaprej, jasno, nedvoumno in prostovoljno privolila.

8.2. Ponudnik ima pravico pošiljati strankam e-novice ali druge reklamne pošiljke, če je stranka vnaprej, jasno, nedvoumno in prostovoljno privolila ob registraciji.

8.3. Stranka ima pravico kadarkoli preklicati svoje prostovoljno soglasje v skladu s točkami 8.1. in 8.2.

8.4. Ponudnik obvešča stranke, da ni na voljo etični kodeks v skladu z zakonom o prepovedi nepoštenih poslovnih praks v razmerju do potrošnikov.

8.5. Reševanje potrošniških pritožb poteka pisno. V primeru potrošniškega spora lahko potrošnik sproži postopek pri Odboru za usklajevanje v okrožju Pest, ki deluje pri Trgovinski in industrijski zbornici v Budimpešti (1055 Budimpešta, Balassi Bálint u. 25. IV/2.).

Politika zasebnosti
Ime upravljavca podatkov, kontaktne informacije

Ime upravljavca podatkov: Németh Judit e.v. (v nadaljevanju: Upravljavec podatkov)
Naslov upravljavca podatkov: 2143 Kistarcsa, ulica Móra Ferenc 151.
E-poštni naslov upravljavca podatkov: info@negoziodigiuditta.hu
Naslov naše spletne strani: https://negoziodigiuditta.hu/si/

Kontaktni obrazci, E-pošta, Aplikacije za klepet

Na obrazcu za stik zahtevamo vaše ime, e-poštni naslov in telefonsko številko, da vas lahko kontaktiramo in odgovorimo na vaša vprašanja. Te podatke ne delimo s tretjimi osebami in jih uporabljamo le za odgovor na vaša vprašanja; ne bodo uporabljeni za noben drug namen.

Obdelava podatkov v povezavi s stikom in povpraševanjem

Pravna podlaga in pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Pravno ozadje obdelave podatkov zagotavljajo določbe Zakona CXII iz leta 2011 o pravici do informacijske samoodločbe in svobodi informacij (Infotv.). Pravna podlaga za obdelavo podatkov je v skladu s 5. členom (1) a) odstavkom Infotv., na podlagi vašega soglasja.

Namen obdelave podatkov:

Namen obdelave podatkov je lahko odgovoriti na vaša vprašanja in vam pripraviti najboljšo ponudbo/ceno.

Obseg obdelanih podatkov:

Pri stiku je treba navesti ime, e-poštni naslov in telefonsko številko.

Trajanje obdelave podatkov:

Osebni podatki, ki ste jih navedli med stikom, bodo shranjeni do umika, vendar lahko kadarkoli zahtevate izbris le-teh.

Vgrajena vsebina z drugih spletnih mest

Objave, ki so na voljo na spletnem mestu, lahko vsebujejo vgrajeno vsebino iz zunanjih virov (npr. videoposnetki, slike, članki itd.). Vgrajena vsebina iz zunanjih virov se obnaša natanko tako, kot da bi obiskali drugo spletno mesto.

Te spletne strani lahko zbirajo podatke o obiskovalcih, uporabljajo piškotke ali uporabljajo sledilne kode tretjih oseb, ki spremljajo vedenje uporabnika v zvezi z vgrajeno vsebino, še posebej, če imamo uporabniški račun in smo prijavljeni na spletno mesto.

Dodatne obdelave podatkov

Če upravljavec podatkov želi izvajati dodatno obdelavo podatkov, zagotovi predhodne informacije o bistvenih okoliščinah obdelave podatkov (pravna podlaga in pravna osnova obdelave podatkov, namen obdelave podatkov, obseg obdelanih podatkov, trajanje obdelave podatkov).

Obveščamo vas, da mora upravljavec podatkov izpolniti pisne zahteve organov na podlagi zakonske pooblastitve. Upravljavec podatkov vodi evidenco o prenosih podatkov v skladu s 15. členom (2)-(3) zakona o svobodi informacij (Infotv.) (kateremu organu, kakšne osebne podatke, na kakšni pravni podlagi in kdaj je upravljavec podatkov prenesel), o njeni vsebini pa vam upravljavec podatkov na zahtevo posreduje informacije, razen če zakon to izključuje.

3.1. Dodatna dejavnost, ki jo zagotavlja obdelovalec podatkov: Uporaba različnih dodatnih funkcij (npr. pošiljanje e-novic).

3.2. Ime in kontaktni podatki zunanjega obdelovalca podatkov:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. +36-99/200-200 unas@unas.hu

3.3. Dejstvo obdelave podatkov, obseg obdelovanih podatkov: Vse osebne podatke, ki jih posameznik posreduje med uporabo storitve.

3.4. Krog posameznikov, ki so zajeti: Vse osebe, ki uporabljajo spletno mesto.

3.5. Namen obdelave podatkov: Delovanje storitev, ki jih zagotavlja obdelovalec podatkov na spletnem mestu.

3.6. Trajanje obdelave podatkov, rok za brisanje podatkov: Do prenehanja sporazuma med upravljavcem podatkov in zunanjim obdelovalcem podatkov ali do prejema zahteve za brisanje s strani posameznika.

3.7. Pravna podlaga obdelave podatkov: Privolitev uporabnika, člen 6 (1) črka a) in c) GDPR ter 13/A (3) člen Zakona št. 108/2001 o elektronskih storitvah in nekaterih vprašanjih informacijske družbe.

Poleg tega med brskanjem po naši spletni trgovinski platformi namestimo na vaš računalnik le piškotke, ki pomagajo optimizirati naše trženjske dejavnosti, in v nobenem primeru niso povezani z zbranimi podatki od določene osebe.

Varnostni ukrepi za podatke

Upravljavec podatkov izjavlja, da so bili sprejeti ustrezni varnostni ukrepi za zaščito osebnih podatkov pred neavtoriziranim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, brisanjem ali uničenjem, kot tudi pred naključnim uničenjem in poškodbo ter za preprečevanje težav z dostopnostjo, ki izhajajo iz sprememb v tehnologiji.

Pravice, ki vam pripadajo med obdelavo podatkov

Med obdobjem obdelave podatkov imate naslednje pravice:

 • Pravica do informacij,
 • Pravica do popravka podatkov,
 • Pravica do izbrisa podatkov,
 • Pravica do omejitve obdelave,
 • Pravica do ugovora.

V času obdelave podatkov lahko zahtevate informacije od upravljavca glede obdelave vaših osebnih podatkov. Upravljavec vas bo v pisni in razumljivi obliki obvestil o obdelanih podatkih, namenu obdelave, pravnem temelju, trajanju obdelave ter, če so bili podatki posredovani, o tem, komu in iz kakšnega razloga so bili podatki posredovani.

V času obdelave podatkov lahko zahtevate od upravljavca popravek svojih osebnih podatkov. Upravljavec bo na vašo zahtevo odgovoril najpozneje v 15 dneh.

Imate možnost zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, na kar bo upravljavec odgovoril najpozneje v 15 dneh. Pravica do izbrisa se ne nanaša, če zakon upravljavca zavezuje k nadaljnji hrambi podatkov ali če upravljavcu po 6. členu, odstavku 5, Infotv. dovoljuje nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov (na primer v zvezi z izstavljanjem računov).

Lahko zahtevate, da upravljavec blokira osebne podatke, če bi izbris podatkov kršil upravičene interese posameznika. Blokirani osebni podatki se lahko obdelujejo le toliko časa, dokler obstaja namen, ki preprečuje izbris osebnih podatkov.

Lahko se upirate obdelavi svojih osebnih podatkov,

 • če se obdelava ali prenos osebnih podatkov izvaja izključno zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti, ki velja za upravljavca, ali za uveljavljanje zakonitega interesa upravljavca, prejemnika ali tretje osebe, razen v primerih obvezne obdelave podatkov in v primeru iz odstavka 5, 6. člena Infotv.;
 • če se uporaba ali prenos osebnih podatkov izvaja - brez vašega soglasja - za neposredno trženje, raziskovanje javnega mnenja ali znanstvene raziskave.

Upravljavec bo ugovor preveril v najkrajšem možnem času, najpozneje v 15 dneh, sprejel odločitev o njegovi utemeljenosti in vas o svoji odločitvi pisno obvestil. Če upravljavec ne izpolni zahteve za popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, vas v roku 25 dni od prejema zahteve obvesti pisno ali, s soglasjem posameznika, elektronsko o dejanskih in pravnih razlogih zavrnitve zahteve za popravek, blokiranje ali izbris.

Pravna sredstva

Če menite, da je upravljavec podatkov kršil kateri koli zakon, povezan s obdelavo podatkov, ali ni izpolnil vaše zahteve, imate možnost začeti postopek preiskave pri Nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo informacij (poštni naslov: 1530 Budimpešta, Pf.: 5., e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu), da bi preprečili domnevno nezakonito obdelavo podatkov.

Prav tako vas obveščamo, da v primeru kršitve zakonodaje, ki se nanaša na obdelavo podatkov, ali če upravljavec podatkov ni izpolnil vaše zahteve, imate tudi pravico vložiti tožbo proti upravljavcu podatkov.

Sprememba informacij o obdelavi podatkov

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico do spremembe teh informacij o obdelavi podatkov. Z uporabo spletne strani po uveljavitvi spremembe sprejemate spremenjene informacije o obdelavi podatkov.