Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Online italský potravinový obchod, https://negoziodigiuditta.hu/cz (dále jen "Internetový obchod"), provozuje Németh Judit e.v. (sídlo: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc utca 151, Registrační číslo: 58396007; daňové identifikační číslo: 46355663-1-33; dále jen "Poskytovatel služeb" nebo "Provozovatel").

1.2. Kontaktní údaje pro zákaznickou podporu Poskytovatele služeb:

Adresa: 2143, Kistarcsa, Móra Ferenc utca 151 (možnost osobního vyzvednutí není k dispozici) E-mail: info@negoziodigiuditta.hu

1.3. Nákupem v Internetovém obchodě vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a uživatelem služeb Internetového obchodu (dále jen "kupující" nebo "zákazník") v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP").

1.4. Uživatelé, jako uživatelé Internetového obchodu, jsou povinni akceptovat podmínky těchto VOP. Pokud uživatel nesouhlasí s jakýmkoli ustanovením těchto VOP, nemůže používat webové stránky, neregistrovat se v Internetovém obchodě, nevydat objednávku nebo nákup. Poskytnutím svých údajů na webové stránce Internetového obchodu uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s právními předpisy a jeho platnými Pravidly ochrany osobních údajů a správy údajů.

1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ustanovení těchto VOP, rozsah nabízených produktů, ceny, termíny atd. bez předchozího upozornění. Změny nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce Internetového obchodu. Uživatelé, kteří nesouhlasí s změnami pravidel, nemají právo na další nákupy. Změny nijak neovlivňují již uzavřené smlouvy (včetně potvrzených objednávek).

2. Využívání služby

2.1. Objednávky lze provádět pouze elektronicky, online, prostřednictvím https://negoziodigiuditta.hu/cz/ v internetovém obchodě.

2.2. Před provedením objednávky je třeba, aby si kupující vytvořil účet v internetovém obchodě. Před provedením objednávky má kupující možnost upravit údaje poskytnuté při registraci. K registraci a tím k dokončení objednávky je kupující povinen poskytnout minimálně následující informace:

 • Jméno kupujícího,
 • Přesnou fakturační adresu,
 • Přesnou dodací adresu,
 • E-mailovou adresu kupujícího,
 • Jméno a telefonní číslo příjemce balíčku,
 • Přesné označení a hrubou hodnotu produktu(ů), které mají být objednány.

2.3. Informace ohledně objednávek jsou zákazníkům zasílány poskytovatelem služeb elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo zveřejňovány na jeho webových stránkách v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo plnit objednávky pouze a výhradně prostřednictvím uzavření individuální písemné smlouvy za určitých podmínek (určité produkty, vysoká hodnota objednávky, neobvykle velké množství atd.), v tomto případě bude kupující informován o tom, že plnění dojde pouze po zadání osobní objednávky nebo uzavření písemné smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy. V takových případech nelze uzavřít smlouvu v internetovém obchodě.

2.5. Poskytovatel služeb může přijmout a plnit objednávky pouze tehdy, pokud kupující vyplní pole na registrační a nákupní stránce úplně. Poskytovatel služeb a internetový obchod nejsou odpovědné za škody způsobené opomenutím, nepřesnostmi nebo technickými problémy, které mohou vzniknout během procesu. V případě nesprávně, neúplně nebo nedostatečně poskytnuté adresace nebo jiných údajů jsou dodatečné náklady na dopravu nebo další náklady a vzniklá škoda odpovědností kupujícího.

2.6. V případě nákupu z internetového obchodu – s výjimkou uvedené ve 2.8 – se uzavírá smlouva o dodávce (prodejní smlouva) mezi kupujícím a poskytovatelem služeb. Tato právní vztah je řízena ustanoveními objednávky a potvrzení, stejně jako těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující přijímá podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek a smlouvu o prodeji a výslovně uznává, že podání smluvního prohlášení, odeslání objednávky, zahrnuje závazek k úhradě. Smlouva je uzavřena pouze mezi poskytovatelem služeb a kupujícím po výslovném přijetí poskytovatele služeb; automaticky generovaný e-mailový zpráva odeslaná poskytovatelem služeb při odeslání objednávky není potvrzením, pouze potvrzuje úspěšnou registraci a předání objednávky poskytovateli služeb. V absenci výslovného přijetí poskytovatele služeb nedojde k uzavření smlouvy mezi stranami. Pokud kupující neobdrží potvrzující e-mail o přijetí objednávky do 48 hodin, strany jsou osvobozeny od povinnosti předložit nabídku a kupující není povinen zakoupit objednaný produkt nebo využít službu a poskytovatel služeb není povinen ji splnit. Strany uznávají, že smlouva uzavřená podle výše uvedeného – na kterou se vztahují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek – je uzavřena v maďarštině a nepředstavuje písemnou smlouvu; poskytovatel služeb smlouvy neregistruje a později k nim není přístup.

V případě, že kupující splňuje podmínky pro kvalifikaci jako spotřebitel, poskytovatel služeb poskytne nejpozději při dodání produktů potvrzení smlouvy v souladu s právními předpisy, které lze splnit zasláním elektronické pošty kupujícímu nebo jejím specifikováním na fakturze odeslané s produkty. Spotřebitel je považován za fyzickou osobu, která mimo své povolání, nezávislou činnost nebo obchodní činnost jedná jako zákazník.

2.7. Proces nákupu:

 • Kupující vloží vybrané produkty do virtuálního košíku stisknutím tlačítka "Přidat do košíku". Poté může kupující po kliknutí na tlačítko "Košík" zkontrolovat a upravit obsah košíku.
 • Poté, kliknutím na tlačítko "Přejít k platbě", musí kupující po poskytnutí fakturačních a dodacích informací vybrat způsob převzetí a platby za zboží (zde je zobrazena cena za dopravu), a po přechodu na kontrolní stránku musí kupující odeslat svou objednávku. E-mailová adresa je povinná, protože poskytovatel služeb zašle kupujícímu elektronický dopis potvrzující odeslání objednávky.
 • Před odesláním objednávky může kupující opravit chyby v zadávání. Data a přihlašovací heslo zadané při registraci lze kdykoli po přihlášení změnit. V případě zjištění chyby v zadávání po odeslání objednávky je třeba ji ihned oznámit na e-mailovou adresu zákaznického servisu.

2.8. Objednávky provedené v internetovém obchodě nebo e-mailem kupujícím, který splňuje podmínky kvalifikace jako spotřebitel, podléhají podrobným pravidlům smluv mezi spotřebiteli a podniky specifikovaným v nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) (dále jen "Nařízení").

2.9. Před nákupem je vhodné, aby si kupující telefonoval s poskytovatelem služeb a zjistil, zda je požadovaný produkt skladem, přestože informace o skladových zásobách poskytovatel aktualizuje několikrát denně. Pokud objednaný produkt není k dispozici, poskytovatel služeb kupujícího okamžitě informuje a vrátí jakékoli předem zaplacené zřetězení nejpozději do 30 dnů. Kupující bere na vědomí, že v takových případech poskytovatel služeb není povinen platit náhradu za škodu, náhradu nebo jinou kompenzaci mimo vrácení kupní ceny.

2.10. Ceny uvedené na internetovém obchodě jsou hrubé ceny s nulovou sazbou DPH. Hrubé ceny zahrnují částku daně z přidané hodnoty podle platných daňových předpisů. U produktů, kde je cena 0 HUF, nejsou v daný okamžik k dispozici. Objednání takových produktů není platné; cena 0 HUF není nabídkou zdarma. Právo na změnu cen produktů dostupných z internetového obchodu si vyhrazuje poskytovatel služeb.

2.11. Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí na to, aby údaje zobrazené na jeho stránkách (ceny produktů, dostupnost, popisy atd.) byly co nejpřesnější. Pokud však přes veškerou péči poskytovatele služeb dojde k umístění nesprávné ceny na rozhraní internetového obchodu, zejména kvůli zřejmě chybné ceně, významně odlišné od známé, obecně přijímané nebo odhadované ceny produktu, nebo kvůli systémové chybě, která zobrazuje nesprávnou cenu (např. "1" EUR), poskytovatel služeb není povinen dodat produkt za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, a kupující, vědom si toho, může odstoupit od záměru nákupu. Kvůli rychlým změnám skladových zásob může nastat situace, kdy některé produkty i přes skutečnost, že nejsou skladem, jsou označeny jako "skladem". Za takové případy nenesou internetový obchod ani poskytovatel služeb odpovědnost; poskytovatel služeb informuje kupujícího po rozpoznání této situace.

2.12. Poskytovatel služeb zveřejňuje popisy a technická specifikace produktů na internetovém obchodě na základě dat poskytnutých výrobci. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost, pokud vlastnosti nebo charakteristiky produktů byly výrobci nesprávně uvedeny.

2.13. V nabídce "Kontakt" je poskytovatel služeb ochoten poskytnout další informace o poskytovaných službách, prodávaných produktech a používání internetového obchodu.

2.14. Kupující je plně odpovědný za každou objednávku a jinou transakci, při které je použito jeho heslo. Proto se ujistěte, prosím, o důvěrnosti svého hesla. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škody vzniklé nesplněním objednávky, zpožděním, přerušením služby a/nebo ztrátou možných obchodních nebo soukromých informací nebo jiných finančních ztrát.

2.15. Poskytovatel služby má právo kdykoli do uzavření smlouvy o nákupu změnit podmínky svých služeb. Poskytovatel služby má právo kdykoli změnit své nabídky.

3. Dodací a platební podmínky

3.1. Poskytovatel služeb si klade za cíl co nejrychleji plnit dodávky. Dodání produktů skladem obvykle probíhá do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Termíny dodání uvedené Poskytovatelem služeb na internetovém obchodě jsou informativní; tyto termíny se mohou měnit v závislosti na stavu skladu a Poskytovatel služeb není odpovědný za změny těchto indikativních termínů dodání. V případě možného prodloužení běžné doby dodání se Poskytovatel služeb snaží informovat kupujícího. Dodání probíhá během dne, v době od 8:00 do 18:00 v pracovní dny. Kupující je povinen poskytnout doručovací adresu, kde je během tohoto časového intervalu dosažitelný.

3.2. Kupující může uhradit kupní cenu produktů následujícími způsoby:

Online platby kartou jsou zpracovávány prostřednictvím systému Barion. Obchodník neobdrží informace o bankovní kartě. Poskytovatel služeb, společnost Barion Payment Zrt., je instituce pod dohledem Maďarské národní banky, s licenčním číslem: H-EN-I-1064/2013.

3.3. Pokud kupující není schopen zaplatit kupní cenu dodaného produktu kurýrovi nebo produkt nemůže být z důvodů připisitelných kupujícímu předán kupujícímu, kupující je povinen uhradit Poskytovateli služeb za zpřístupnění produktu (hrubý poplatek 5 000 HUF za balení a administrativní poplatek) a související náklady na doručení. Toto platí i pro objednávky, kde by bylo doručení potenciálně zdarma. Náklady na zpětné zaslání balíčků hradí kupující. V takových případech lze balíček odeslat znovu pouze po převedení kupní ceny produktu a poštovného Poskytovateli služeb.

3.4. Kupující má možnost zrušit objednávku bez náhrady nákladů na dopravu a dostupnost, pokud k zrušení dojde nejpozději při potvrzení objednávky e-mailem a ověření dat.

3.5. Odpovědnost a riziko přenosu produktu na kupujícího nastávají současně s přijetím produktu.

3.6. V okamžiku doručení je kupující povinen zkontrolovat integritu a množství balíčku a produktu a podepsat potvrzení o převzetí. V případě nedostatku množství nebo poškozeného balení nebo produktu je třeba to zaznamenat v protokolu na místě. Kupující může přijmout pouze produkt s nedotčeným obalem na vlastní nebezpečí. Bez zaznamenaného protokolu internetový obchod nepřijímá žádné stížnosti na množství, s výjimkou případu, kdy se provede videozáznam otevírání balíčku, který jednoznačně ukazuje, že balíček nebyl na začátku záznamu otevřený (jsou zaznamenány všechny strany balíčku), a záznam neupraveně zachycuje celý obsah balíčku.

4. Záruka

4.1. Záruka a Garance

Poskytovatel služeb přebírá odpovědnost za záruku a garanci výrobků v souladu s platnými právními předpisy. Záruční a garanční povinnosti se vztahují výhradně na zákazníky, kteří jsou kvalifikováni jako spotřebitelé. Spotřebitelem se rozumí osoba, která nakupuje výrobky mimo svůj obor či samostatnou činnost a podnikatelskou činnost.

Na otázky, které nejsou v této Obchodních podmínkách upraveny, se vztahují ustanovení Občanského zákoníku, zákona č. V/2013 Sb., Vyhlášky vlády č. 151/2003 ze dne 22. září 2003 o povinné záruce pro některé trvanlivé spotřební zboží, Vyhlášky vlády č. 19/2014 ze dne 29. dubna 2014 o postupu při řešení reklamačních a záručních nároků na zboží prodávané v rámci spotřebitelských a obchodních smluv, a dalších relevantních českých zákonů týkajících se záruk a garancí od Poskytovatele služeb.

4.2. Garance

Právo na garanci může uplatnit vlastník spotřebního produktu za předpokladu, že se kvalifikuje jako spotřebitel. Spotřebitel může svou garanční námitku uplatnit předložením originálního garančního certifikátu. Spotřebitel má možnost požadovat opravu nebo výměnu pod garancí přímo ve služebním středisku uvedeném na garančním certifikátu. Spotřebitel může též požadovat opravu nebo výměnu přímo od výrobce (výrobce a distributor produktu). Pokud výrobce poskytuje garanci a záruku výhodnější než stanoví zákon, Poskytovatel služeb informuje spotřebitele o podmínkách a délce této výhodné záruky na garančním certifikátu. V případě výhodnější garance a záruky poskytované výrobcem musí spotřebitel uplatnit svou námitku přímo u výrobce. Poskytovatel služeb je osvobozen od garanční povinnosti, pokud dokáže, že příčina vady vznikla až po provedení služby.

V případě vadného plnění pro spotřebitele je Poskytovatel služeb povinen garantovat spotřební zboží s prodejní cenou přesahující 10 000 HUF a jeho příslušenství a součástky s prodejní cenou přesahující 10 000 HUF, podle Vyhlášky vlády č. 151/2003 ze dne 22. září 2003. Doba trvání garance je jeden rok.

Podle Vyhlášky vlády č. 151/2003 ze dne 22. září 2003 o povinné záruce pro některé trvanlivé spotřební zboží, pro spotřební zboží uvedené v příloze k vyhlášce, pokud spotřebitel uplatní nárok na výměnu kvůli vadě spotřebního zboží do tří pracovních dnů od zakoupení (uvedení do provozu), nemůže se Poskytovatel služeb odvolávat na § 6:159 (2) a) Občanského zákoníku, který stanoví nepřiměřené dodatečné náklady. Naopak je Poskytovatel služeb povinen nahradit spotřební zboží, za předpokladu, že vada brání normálnímu používání.

Pokud je vada výrobku způsobena nesprávnou instalací, zneužitím, vnějším zásahem, nesprávným zacházením, používáním neautorizovaného softwaru, nesprávným skladováním, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími faktory, jako jsou znečištění, kapaliny, kolísání napětí, spotřebitel nemůže uplatnit nárok na garanci.

Jakákoli oprava, smazání, změna nebo zápis falešných informací na garančním certifikátu jej činí neplatným a záruční povinnost Poskytovatele služeb zaniká.

Při uplatnění nároku na garanci má spotřebitel nárok na práva uvedená v oddílu 4.3.

4.3. Implicitní Záruka

V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele služeb může kupující uplatnit nárok na implicitní záruku proti Poskytovateli služeb. Na základě svého nároku na implicitní záruku může kupující požadovat opravu nebo výměnu podle svého uvážení, pokud plnění

vybraného požadavku není možné nebo by pro Poskytovatele služeb bylo spojeno s nepřiměřenými dodatečnými náklady ve srovnání s jiným požadavkem. Pokud oprava nebo výměna nebyla požadována nebo nemohla být požadována, může kupující požadovat proporcionální snížení náhrady nebo v případě významné vady může vadu opravit na náklady Poskytovatele služeb nebo nechat opravit jinou stranou. V konečném důsledku může kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může přejít od jednoho práva na implicitní záruku na druhé; náklady na přechod hradí kupující, pokud není odůvodněn nebo způsoben Poskytovatelem služeb.

Kupující, který se nekvalifikuje jako spotřebitel, je povinen oznámit vadu Poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu po jejím zjištění; nemůže však uplatňovat svá práva na implicitní záruku po uplynutí jednoleté lhůty od plnění smlouvy.

Kupující kvalifikovaný jako spotřebitel je povinen oznámit vadu Poskytovateli služeb bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího zjištění. Spotřebitel však nemůže uplatňovat svá práva na implicitní záruku po uplynutí dvouleté lhůty od plnění smlouvy.

V prvních šesti měsících ode dne plnění není třeba pro spotřebitele, který může dokázat, že Poskytovatel služeb poskytl produkt, dodržovat žádné další podmínky při uplatňování práv na implicitní záruku. Nicméně po šesti měsících od plnění musí spotřebitel kvalifikovaný jako spotřebitel prokázat, že vada existovala v době plnění.

4.4. Produktová Záruka

V případě vady v produktu může spotřebitel podle svého uvážení uplatnit buď svá práva na implicitní záruku, jak je popsáno v oddílu 4.3, nebo nárok na produktovou záruku. Avšak při uplatnění nároku na produktovou záruku si spotřebitel může vyžádat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu. Produkt je považován za vadný, pokud nesplňuje požadavky kvality platné v době uvedení na trh nebo nemá vlastnosti specifikované v popisu výrobce.

Spotřebitel může uplatnit nárok na produktovou záruku do dvou let od uvedení produktu na trh výrobcem. Spotřebitel může svůj nárok na produktovou záruku uplatňovat pouze vůči výrobci nebo distributorovi produktu. Spotřebitel musí prokázat vadu při uplatňování nároku na produktovou záruku.

Výrobce (distributor) je osvobozen od záručních povinností produktu pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

- Produkt nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci jejich podnikatelských aktivit.
- Vada nebyla detekovatelná v době uvedení na trh podle stavu techniky.
- Vada vznikla v důsledku aplikace právních předpisů nebo povinných úředních požadavků. K výrobci (distributoru) je nutné dokázat alespoň jeden důvod osvobození.

4.5. Spotřebitel nemůže současně nebo souběžně uplatňovat nároky na implicitní záruku a produktovou záruku, implicitní záruku a garanci nebo produktovou záruku a garanci pro stejnou vadu. Nicméně pokud spotřebitel úspěšně uplatní svůj nárok na produktovou záruku, může následně uplatnit nárok na implicitní záruku proti výrobci za nahrazený produkt nebo opravenou část.

5. Právo na odstoupení od smlouvy a podmínky jeho uplatnění

Tieto ustanovenia sa vzťahujú výlučne na fyzické osoby, ktoré konajú mimo rozsahu svojej profesie, zamestnania alebo obchodnej činnosti pri nákupe, objednávaní, prevzatí, používaní alebo ťažení z tovaru, ako aj na príjemcu obchodnej komunikácie a ponúk (ďalej len "Spotrebiteľ").

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní od dňa prijatia tovaru, v prípade zmluvy o kúpe tovaru, poslednej poskytnutej služby v prípade poskytovania viacerých služieb alebo dňa prijatia Spotrebiteľa alebo tretích strán iných ako prepravca, ktorý bol Spotrebiteľom určený.

Spotrebiteľ môže právo na odstúpenie uplatniť v čase medzi uzavretím zmluvy a prijatím tovaru.

5.1. Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie

Podľa nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) môže kupec od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní od prijatia (dodania) tovaru. Kupec môže právo na odstúpenie uplatniť prostredníctvom jasného vyhlásenia alebo použitím formulára vyhlásenia uvedeného v prílohe 2 k nariadeniu vlády 45/2014 (II. 26.). Ak teda Spotrebiteľ chce uplatniť právo na odstúpenie, je povinný doručiť svoje jasné vyhlásenie o odstúpení (napríklad poštou, faxom alebo elektronickou poštou) Poskytovateľovi služieb na kontaktné údaje uvedené v časti 3 týchto OBCHODNÝCH PODMIENOK. Spotrebiteľ uplatňuje právo na odstúpenie v lehote, ak svoje vyhlásenie o odstúpení odošle Poskytovateľovi služieb pred uplynutím stanovenej lehoty.

Spotrebiteľ nesie dôkaznú bremeno toho, že uplatnil svoje právo na odstúpenie v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti 10.

V oboch prípadoch Poskytovateľ služieb okamžite potvrdí prijatie vyhlásenia o odstúpení Spotrebiteľa e-mailom.

V prípade písomného odstúpenia sa považuje za platné, ak Spotrebiteľ pošle svoje vyhlásenie do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň) Poskytovateľovi služieb.

Pri oznamovaní poštou sa prihliada na dátum odoslania; v prípade oznamovania e-mailom alebo faxom sa prihliada na čas odoslania e-mailu alebo faxu zo strany Poskytovateľa služieb na účely výpočtu lehoty. Spotrebiteľ by mal svoj list poslať odporúčaným spôsobom, aby dôveryhodne preukázal dátum odoslania.

V prípade odstúpenia je Spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný tovar na adresu uvedenú v časti 3 Poskytovateľa služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dnia oznámenia odstúpenia. Lehota sa považuje za dodržanú, ak Spotrebiteľ pošle (odosle) tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru Poskytovateľovi nesie Spotrebiteľ. Poskytovateľ služieb nemôže prijímať balíky posielané na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie tovaru Spotrebiteľovi nevznikajú žiadne ďalšie náklady súvisiace s odstúpením.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb vráti do 14 dní od prijatia vyhlásenia o odstúpení Spotrebiteľa všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dodanie (platených nákladov na dopravu), s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že Spotrebiteľ si vybral spôsob doručenia iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb je oprávnený zadržať vrátenie platby, kým neobdrží tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže, že tovar poslal späť, v závislosti na tom, ktorý dej sa stane skôr.

Pri vrátení používa Poskytovateľ služieb rovnaký spôsob platby, aký Spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; žiadne dodatočné náklady Spotrebiteľa nevznikajú v dôsledku spôsobu vrátenia platieb.

Spotrebiteľ môže byť zodpovedný len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkcie tovaru.

5.2. Spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie podrobnejšie uvedené výš

v prípade zmluvy o poskytovaní služieb na poskytnutie služieb po úplnom vykonaní služby, ak Poskytovateľ služieb začal vykonávať službu so výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ uznačil, že po úplnom vykonaní služby stratí svoje právo na odstúpenie; pre produkt alebo službu, ktorej cena alebo poplatok nie je ovplyvnený peňažným trhom a môže klesnúť počas lehoty na odstúpenie podľa nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) § 20 (29); v prípade nepredvýrobkového produktu vyrobeného na základe pokynov Spotrebiteľa alebo výslovnej žiadosti Spotrebiteľa alebo v prípade výrobku, ktorý je neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom po jeho dodaní; pre skaziteľné alebo rýchlo sa zhoršujúce produkty; pre produkt, ktorý je podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom po jeho dodaní; pre predaj produktu v uzavretej obale, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny; pre produkt, ktorý je podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s iným produktom po jeho dodaní; pre alkoholické nápoje, ktorých skutočná hodnota závisí od trhových fluktuácií takým spôsobom, ktorým nie je možné ovplyvniť Poskytovateľ služieb, a ktorej cena bola dohodnutá stranami v čase uzatvorenia zmluvy o kúpe, ale plnenie sa uskutoční až tridsiaty deň po uzatvorení zmluvy; v prípade obchodnej zmluvy, kde Poskytovateľ služieb navštevuje Spotrebiteľa na výslovnú žiadosť Spotrebiteľa na naliehavé opravy alebo údržbu; v takom prípade sa právo na odstúpenie vzťahuje na služby alebo výrobky ponúkané nad rámec výslovne požadovaných služieb a náhradných dielov používaných pri údržbe alebo oprave; pre predaj uzavretého zvukového alebo obrazového záznamu, ako aj počítačového softvéru, ak Spotrebiteľ po dodaní obalu otvoril; pre noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou predplatných zmlúv; v prípade zmlúv uzatvorených na verejnej aukcii; v prípade zmluvy o ubytovanie iné ako na bývanie, dopravu, požičiavanie motorových vozidiel, stravovanie alebo služby súvisiace s voľným časom, ak zmluva stanovuje dátum alebo lehotu plnenia; pre digitálny obsah poskytovaný na nehmotných dátových nosičoch, ak Poskytovateľ služieb začal vykonávať plnenie so výslovným predchádzajúcim súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ súčasne uznal, že po začatí plnenia stratí svoje právo podľa nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) § 20. V prípade otázok kontaktujte našich príslušných kolegov na uvedených kontaktoch!

6. Omezení nebo vyloučení odpovědnosti

6.1. Nákup v internetovém obchodě předpokládá, že kupující zná a přijímá možnosti a omezení internetu, zejména co se týče technických parametrů a možných chyb.

6.2. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za následující okolnosti, a to z jakéhokoli důvodu:

 • Jakýkoliv výpadek v internetové síti, který brání bezproblémovému chodu internetového obchodu a procesu nákupu.
 • Vyprodání zboží zobrazeného v internetovém obchodě. Jakákoli nabídka poskytovatele služeb platí pouze do vyprodání skladových zásob.
 • Nedoručení nebo náhodná změna dat odeslaných a/nebo přijatých přes internet.
 • Porucha na jakémkoli nákupním zařízení v komunikačních linkách.
 • Jakékoli dopisy odeslané nebo přijaté neobvyklým nebo doporučeným způsobem - ať už na papíře nebo v elektronické podobě -, zejména ztráta nebo zničení dat.
 • Nekorektní funkce softwaru.
 • Důsledky programové chyby, mimořádné události nebo technické chyby.

6.3. Poskytovatel služeb vylučuje svou odpovědnost za veškeré přímé nebo nepřímé škody vzniklé připojením k internetovému obchodu nebo jeho prohlížením.

6.4. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za ztrátu dat, obnovení softwaru, dobu nefunkčnosti, případné škody a ztrátu zisku, které by mohly vzniknout kupujícímu při užívání produktu z jakéhokoli důvodu.

6.5. Kupující je povinen pravidelně zálohovat data, která na produktech využívá, ukládá nebo generuje.

6.6. Kupující nese plnou a neomezenou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z poskytování nebo zveřejnění osobních údajů jiné osoby v internetovém obchodě. V těchto případech poskytovatel služeb poskytne veškerou potřebnou pomoc orgánům k identifikaci osoby, která porušila zákon.

7. Rozsah a modifikace

7.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Uživatel, používáním jakékoli služby po provedení takovéto změny, akceptuje upravená ustanovení změněných Všeobecných obchodních podmínek.

8. Různá ustanovení

8.1. Systém poskytovatele může shromažďovat údaje o aktivitách zákazníků, které nelze spojit s jinými údaji poskytnutými při registraci zákazníky nebo s údaji vzniklými při používání jiných webových stránek nebo služeb, s výjimkou případu, kdy k tomu zákazník předem, jasně, jednoznačně a dobrovolně souhlasil.

8.2. Poskytovatel má právo zasílat zákazníkům zpravodaj nebo jinou reklamní poštu, pokud zákazník předem, jasně, jednoznačně a dobrovolně udělil souhlas v době registrace.

8.3. Zákazník má právo kdykoli odvolat svůj dobrovolný souhlas podle bodů 8.1. a 8.2.

8.4. Poskytovatel informuje zákazníky, že neexistuje etický kodex podle zákona o zákazu nespravedlivých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

8.5. Řešení stížností spotřebitelů probíhá písemně. V případě spotřebitelského sporu může spotřebitel iniciovat řízení u Výboru pro smír v župě Pest, který funguje u Obchodní a průmyslové komory v Budapešti (1055 Budapešť, Balassi Bálint u. 25. IV/2.).

Ochrana osobních údajů
Jméno správce dat, kontaktní údaje

Jméno správce dat: Németh Judit e.v. (dále jen: Správce dat)
Poštovní adresa správce dat: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc ulice 151.
E-mailová adresa správce dat: info@negoziodigiuditta.hu
Adresa našeho webového sídla: https://negoziodigiuditta.hu/cz/

Kontaktní formuláře, e-maily, chatovací aplikace

Na kontaktním formuláři žádáme o vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo, abychom s vámi mohli navázat kontakt a odpovědět na vaše dotazy. Tyto údaje nejsou sdíleny s třetími stranami a používají se pouze k odpovědi na vaše otázky; nebudou použity k žádným jiným účelům.

Zpracování dat spojených s kontaktem a poptávkami

Právní pozadí a právní základ zpracování dat:

Právní pozadí zpracování dat poskytují ustanovení zákona č. CXII ze roku 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (Infotv.). Právní základ zpracování dat spočívá v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) Infotv., na základě vašeho souhlasu.

Účel zpracování dat:

Účelem zpracování dat je být schopen odpovědět na vaše dotazy a sestavit pro vás nejlepší nabídku/cenovou nabídku.

Rozsah zpracovávaných dat:

Při kontaktu je nutné uvést vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Doba zpracování dat:

Osobní údaje poskytnuté při kontaktu budou uchovávány do odvolání, ale kdykoliv můžete požádat o jejich smazání.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Příspěvky dostupné na webové stránce mohou používat vložený obsah z externích zdrojů (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z externích zdrojů se chová přesně tak, jako bychom navštívili jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o návštěvnících, používat soubory cookies nebo využívat kódy sledování od třetích stran k monitorování chování uživatele v souvislosti s vloženým obsahem, zejména pokud máme uživatelský účet a jsme přihlášeni na stránce.

Další zpracování dat

Pokud správce dat plánuje provádět další zpracování dat, poskytne předem informace o základních okolnostech zpracování dat (právní pozadí a právní základ zpracování dat, účel zpracování dat, rozsah zpracovávaných dat, doba zpracování dat).

Informujeme vás o tom, že písemné žádosti orgánů na základě právního zmocnění musí být splněny správcem dat. Správce dat vede záznamy o předávání dat v souladu s § 15 (2)-(3) zákona o svobodě informací (Infotv.) (kterému orgánu, jaká osobní data, na jakém právním základě a kdy byla správcem dat předána) a o jejich obsahu vám správce dat poskytne informace na váš žádost, s výjimkou situací, kdy je zákonně vyloučeno.

3.1. Dodatečná činnost poskytovaná zpracovatelem dat: Používání různých dodatečných funkcí (například odesílání newsletterů).

3.2. Název a kontaktní údaje externího zpracovatele dat:

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14. +36-99/200-200 unas@unas.hu

3.3. Skutečnost zpracování dat, rozsah zpracovávaných dat: Všechna osobní data poskytnutá dotčenými osobami během používání služby.

3.4. Okruh dotčených osob: Všechny osoby používající webové stránky.

3.5. Účel zpracování dat: Provoz služeb poskytovaných zpracovatelem dat na webové stránce.

3.6. Doba zpracování dat, termín pro smazání dat: Do ukončení dohody mezi správcem dat a externím zpracovatelem dat nebo do obdržení žádosti o smazání od dotčené osoby.

3.7. Právní základ zpracování dat: Souhlas uživatele, článek 6 (1) písmeno a) a c) GDPR, a § 13/A (3) zákona č. 108/2001 o elektronických obchodních službách a některých otázkách týkajících se informační společnosti.

Kromě toho během prohlížení naší online obchodní platformy umisťujeme na váš počítač pouze takové soubory cookie, které pomáhají optimalizovat naše marketingové úsilí, a v žádném případě nejsou vázány na údaje, které byly takto shromážděny od konkrétní osoby.

Bezpečnostní opatření pro údaje

Správce dat prohlašuje, že byla přijata adekvátní bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením, a také před náhodným zničením a poškozením a k prevenci problémů s dostupností způsobenými změnami v technologii.

Práva, která vám náleží v průběhu zpracování údajů

Během doby zpracování údajů vám náleží následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu údajů,
 • Právo na výmaz údajů,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo vznést námitku.

Během doby zpracování údajů můžete požádat Správce o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů. Správce vás písemně a srozumitelnou formou informuje o zpracovávaných údajích, účelu, právním základu, době trvání zpracování a, pokud došlo k předání údajů, o tom, komu a za jakým účelem byly údaje poskytnuty.

Během doby zpracování údajů můžete požádat Správce o opravu svých osobních údajů. Správce vaší žádosti vyhoví nejpozději do 15 dnů.

Máte možnost žádat od Správce o smazání svých osobních údajů, na což Správce odpoví nejpozději do 15 dnů. Právo na smazání se nevztahuje v případě, že zákon ukládá Správci povinnost uchovávat údaje nebo pokud je Správci dovoleno dle § 6 odst. 5 Infotv. pokračovat ve zpracování osobních údajů (např. v souvislosti se fakturací).

Můžete požádat Správce, aby zablokoval své osobní údaje, pokud by vymazání údajů porušilo oprávněné zájmy dotčené osoby. Blokovaná osobní data mohou být zpracovávána pouze tak dlouho, dokud trvá účel, který brání vymazání osobních údajů.

Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

 • pokud je zpracování nebo předání osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která spočívá na Správci, nebo pro uplatnění oprávněného zájmu Správce, příjemce nebo třetí osoby, s výjimkou případů povinného zpracování údajů a v případě uvedeném v odstavci 5 § 6 Infotv.;
 • pokud se osobní údaje používají nebo předávají – bez vašeho souhlasu – pro přímý marketing, průzkum veřejného mínění nebo vědecký výzkum.

Správce námitku posoudí co nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, rozhodne o její oprávněnosti a písemně vás o svém rozhodnutí informuje. Pokud Správce nesplní váš požadavek na opravu, blokování nebo výmaz osobních údajů, písemně nebo elektronickou cestou vás do 25 dnů od obdržení žádosti informuje o skutečnostech a právních důvodech odmítnutí žádosti o opravu, blokování nebo výmaz.

Právní nápravné prostředky

Pokud máte podezření, že správce údajů porušil nějaké právní ustanovení týkající se zpracování údajů nebo nesplnil některý z vašich požadavků, máte možnost zahájit vyšetřovací řízení u Národního úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (poštovní adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) s cílem ukončit předpokládané nezákonné zpracování údajů.

Rovněž vás informujeme, že v případě porušení právních ustanovení týkajících se zpracování údajů nebo pokud správce údajů nesplnil některý z vašich požadavků, máte také právo podat žalobu u soudu proti správci údajů.

Úprava informací o zpracování údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo upravit tyto informace o zpracování údajů. Použitím webové stránky po účinnosti změn přijímáte upravené informace o zpracování údajů.